top of page

Sexual Child Abused
is SERIOUS CRIME

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
little-girl-with-friend-lying-comfortably-grass-smiling.jpg

เธอคือโลก

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2006

สำนักงาน 77/190-191 ถ. กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก

พิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และผลักดันให้มีการออกกฎหมายที่มีบทลงโทษ ต่อผู้กระทำผิด อาทิการครอบครองหรือครองสื่อลามก ,การล่อลวงทางออนไลน์, การหลอกล่อ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการละเมิดเด็กในประเทศไทย

ก่อตั้งเมื่อ 2556

สำนักงาน 77/190-191 ถ. กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร 02-440-0955

The Law we Force

The Law We
Fought
For

ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 27/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในการนี้


ใน พ.ศ. 2556 เมื่อได้มีการรณรงค์ผลักดันการออกกฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็ก ประเทศไทยและสวีเดนได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก  หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการรณรงค์ให้มีการสร้างความรับรู้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ของประเทศไทย ให้แก่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการรณรงค์ในครั้งนี้ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนี้ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร สปอตรณรงค์ และเว็บไซต์นี้

  • ผ่านกฏหมายเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกเด็กและความผิดของผู้ครอบครอง ด้วยความร่วมมือจากท่าน พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

  • ผลิตสื่อออนไลน์ มินิซีรีส์ชุด "หลุด • THE LEAKED" จำนวน ๓ ตอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก สร้างการรับรู้ถึง “ภัยของสื่อสังคมออนไลน์”

  • มินิซีรีส์ชุด "หลุด • THE LEAKED" จำนวน ๓ ตอน มียอดรับชมรวม ๑๐ ล้านครั้ง

  • งานเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ให้สังคมระวังภัยกับเด็กและเยาวชนในเรื่องสิทธิเด็กและกฎหมายความคุกคามทางเพศ

  • งานเดินตามรอยพระบาทในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ศูนย์กาค้าเซนทรัลเฟสติวัลบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  • งานประกวดลูกครึ่งหัวใจไทย เพื่อส่งเสริมความสามาถเยาวชนและค้นหาตัวแทนแอมบาซาเดอร์ของ Safeguardkids

  • เผยแพร่รณรงค์หยุดความรุนแรงกับเด็กทุกรูปแบบ จัดที่ศูนย์การค้าเอ็มโควเทียร์ กรุงเทพ ​วันที่ ๔ มิถุนายน. พ.ศ.๒๕๖๐

Activities

See More