ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก Global Summit of Women ในวันที่ 23-25 เมษายนนี้  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ globewomen.org