เด็กที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ยิ่งเหยื่ออ่อนแอมากเท่าไหร่ พวกนักล่าเหยื่อก็ยิ่งโหดร้ายมากขึ้นเท่านั้น

สื่อลามกอนาจารเด็กที่ถูกส่งต่อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอายุ

%

INFANTS

%

PRE-TEENS

%

EARLY TEENS

ผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  ล้วนตกเป็นเป้าของผู้แสวงหาประโยชน์เนื่องจากความเปราะบางหรืออ่อนแอบางประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ มีความเปราะบางเนื่องจากไร้เดียงสาเกินไป พวกเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการกระทำของผู้กระทำความผิด  อีกทั้งยังไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ที่ตนถูกแสวงหาประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจได้อย่างชัดเจน  และมักถูกบังคับควบคุมตัวได้โดยง่าย

 

เด็กทุกคนเปราะบางทั้งนั้น… แต่มีบางกลุ่มที่ถูกจู่โจมง่ายกว่าเด็กทั่วๆ ไป

  • เด็กผู้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
  • เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา
  • เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
  • เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย
  • เด็กที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ล่วงละเมิดทางเพศ
  • เด็กที่ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ
  • เด็กที่ถูกลักพาตัวหรือเป็นผู้อพยพมาจากต่างเเดน
  • เด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมอย่างเพียงพอ
  • เด็กที่หนีออกจากบ้าน
  • เด็กที่ทำงานตามท้องถนน เช่น เด็กที่เร่ขายสินค้า เด็กเช็ดกระจกรถบริเวณแยกจราจร และขอทาน เป็นต้น